...

Πρόωρη Εκσπερμάτιση

Τι είναι η πρόωρη εκσπερμάτιση;

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της πρόωρης εκσπερμάτισης, γεγονός που αντανακλά τη διαφωνία της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τον αποδεκτό χρόνο που επέρχεται η εκσπερμάτιση. Η Παγκόσμια Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής – ISSM την ορίζει ως εξής:

1.Λανθάνων χρόνος ενδοκολπικής εκσπερμάτισης (IELT) περίπου 1 λεπτό

IELT περίπου ένα λεπτό

Ως λανθάνων χρόνος ενδοκολπικής εκσπέρματισης ορίζεται η χρονική περίοδος από την διείσδυση έως την εκσπερμάτιση. Η εκσπερμάτιση προκύπτει πάντα ή σχεδόν πάντα πριν την κολπική διείσδυση ή αμέσως μετά (περίπου εντός ενός λεπτού).

2.Απώλεια ελέγχου της εκσπερμάτισης

Αδυναμία καθυστέρησης της εκσπερμάτισης σε όλες ή σχεδόν όλες τις κολπικές διεισδύσεις

3.Αρνητικές προσωπικές επιπτώσεις εξαιτίας της πάθησης

Αρνητικά συναισθήματα και επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο, όπως δυσφορία, ενόχληση, απογοήτευση, μείωση ή και αποφυγή σεξουαλικής επαφής.

Επιδημιολογία

Είναι η πιο συχνή σεξουαλική δυσλειτουργία σε άντρες κάτω των 60 ετών

Αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή σεξουαλική δυσλειτουργία στους άντρες και είναι η συχνότερη σε άντρες κάτω των 60 ετών. Παρόλα αυτά πρόκειται για μια από τις παθήσεις που έχουν την ελλιπέστερη διάγνωση και θεραπεία.

Αιτία

Τα ακριβή αίτια, που την προκαλούν, δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστά. Υπάρχουν δυο τύποι πρόωρης εκσπερμάτισης:

  • Πρωτογενής ή χρόνια: ο άνδρας βίωσε το πρόβλημα αυτό από την πρώτη σεξουαλική του εμπειρία και διαρκεί εφ’ όρου ζωής
  • Δευτεροπαθής ή επίκτητη: εμφανίζεται σταδιακά ή ξαφνικά, ενώ σε προγενέστερο στάδιο η διαδικασία εκσπερμάτισης ήταν φυσιολογική

Η πρωτογενής πρόωρη εκσπερμάτιση αποτελεί περισσότερο νευροβιολογικό και λιγότερο ψυχολογικό φαινόμενο

Η διαδικασία εκσπερμάτισης ρυθμίζεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα νευροδιαβιβαστών, όπως η σεροτονίνη (5-HT), η ντοπαμίνη, και άλλους. Πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν τη σεροτονίνη και συγκεκριμένα τις υποκατηγορίες υποδοχέων 5-HT ως τους κύριους υπεύθυνους για τον έλεγχο της εκσπερμάτισης. Κατά συνέπεια η πρόωρη εκσπερμάτιση, και κυρίως η πρωτογενής, είναι πιθανό να σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης στις περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος που ρυθμίζουν την εκσπερμάτιση. Οπότε, η αντιμετώπισή της μόνο με ψυχοθεραπευτική προσέγγιση δεν επαρκεί για την επίλυσή της.

Θεραπεία

Στόχος είναι η συνδυαστική αντιμετώπιση τόσο με ψυχοσεξουαλική (συμπεριφορική και γνωσιακή) όσο και με φαρμακευτική θεραπεία.

Α) Συμπεριφορική και γνωσιακή θεραπεία

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διάφορες ψυχολογικές και σωματικές τεχνικές (τεχνική <<διακοπής – έναρξης>>, τεχνική πίεσης της βαλάνου), οι οποίες έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους άνδρες να αναγνωρίζουν τα σημάδια πριν την εκσπερμάτιση, και να βελτιώνουν τον έλεγχο αυτής. Συνήθως με αυτή την τακτική επιτυγχάνεται αποτέλεσμα, το οποίο δυστυχώς είναι παροδικό.

Β) Φαρμακευτική θεραπεία

Το κυριότερο πρόβλημα των τοπικών αναισθητικών σκευασμάτων είναι η δοσολογία

Υπάρχουν αλοιφές και σπρέι με τοπικό αναισθητικό (π.χ. λιδοκαḯνη), που προκαλούν μείωση της αισθητικότητας στη βάλανο και κατά συνέπεια καθυστέρηση της εκσπερμάτισης. Το κυριότερο πρόβλημα είναι να πετύχει κανείς τη σωστή δοσολογία, καθώς αν υπάρξει υπέρβαση δοσολογίας μπορεί να προκληθεί απώλεια στύσης ή και αδυναμία εκσπερμάτισης. Επιπρόσθετα, είναι πολύ πιθανό το αναισθητικό συστατικό να μεταφερθεί στον κόλπο της συντρόφου προκαλώντας μειωμένη αισθητικότητα και δυσκολία στον οργασμό.

Η καθημερινή λήψη των SSRIs δεν είναι άμοιρη επιπλοκών

Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, ενδείκνυται η χρήση ειδικών φαρμάκων, των λεγόμενων επιλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (Selective Serotonin Receptor Inhibitors, SSRIs), γιατί έχει αποδειχθεί ότι η σεροτονίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά την εκσπερμάτιση. Τα φάρμακα αυτά πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά, η δράση τους αρχίζει λίγες μέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και γίνεται πιο εμφανής μία με δύο εβδομάδες μετά. Μειονέκτημα αυτής της θεραπείας είναι ότι τα φάρμακα δεν είναι άμοιρα επιπλοκών και ότι ο ασθενής επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση μόλις διακοπεί η θεραπεία.

Η νταποξετίνη αυξάνει τον IELT κατά 3-4 φορές και βελτιώνει τον έλεγχο και τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών και των συντρόφων τους

Αυτό το πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζεται με ένα νέο σκεύασμα, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία νταποξετίνη. Η ουσία αυτή είναι ένας υπερεκλεκτικός αναστολέας της σεροτονίνης και έχει ως ένδειξη ειδικά την πρόωρη εκσπερμάτιση. Σε αντίθεση με τα παραπάνω φάρμακα χορηγείται λίγες ώρες πριν τη σεξουαλική επαφή (χρήση κατ’ επίκληση) και δρα χωρίς να απαιτείται καθημερινή χορήγηση. Οι μέχρι τώρα μελέτες έχουν δείξει ότι πρόκειται για ασφαλές φάρμακο με πολύ καλά αποτελέσματα, χωρίς τις επιπλοκές της χρόνιας λήψης

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.