Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή (da Vinci)

Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί το χρυσό κανόνα στη θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του νεφρού

Ο καρκίνος του νεφρού είναι σχετικά ανθεκτική νόσος σε θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία. Κατά συνέπεια, χρυσός κανόνας στη θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του νεφρού είναι η χειρουργική επέμβαση. Περίπου 60% των όγκων διαγιγνώσκονται τυχαία και είναι στην πλειοψηφία τους μικροί σε μέγεθος. Το μέγεθος του όγκου αποτελεί έναν από τους κυριότερους προγνωστικούς παράγοντες για την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου.

Ενδείξεις για μερική νεφρεκτομή

Η μερική νεφρεκτομή, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση της νεοπλασίας και όχι ολόκληρου του νεφρού, συνιστάται, όταν:

1) Ο όγκος είναι περιορισμένος στο νεφρό και
2) Ο όγκος μπορεί ανάλογα με τη θέση και το μέγεθός του να εξαιρεθεί ολόκληρος και με ασφάλεια

Οφέλη της μερικής νεφρεκτομής

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος υγιής νεφρικός ιστός, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη μετεγχειρητική νεφρική λειτουργία, αποτρέποντας έτσι τυχόν νεφρική ανεπάρκεια.

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Διαφορά ανάμεσα στην ανοιχτή και στη ρομποτική μερική νεφρεκτομή: 

Η da Vinci ρομποτική μερική νεφρεκτομή εκτελείται μέσω μικρών οπών, αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη τομή και μειώνοντας στο ελάχιστο το μετεγχειρητικό πόνο. Πρόκειται για μια ανώδυνη και ελάχιστα τραυματική προσέγγιση.

Το δυσκολότερο σημείο της επέμβασης αποτελεί ο αποκλεισμός της νεφρικής αιμάτωσης κατά τη διάρκεια εκτομής του όγκου και συρραφής του νεφρικού παρεγχύματος, καθώς ο χρόνος αποκλεισμού των νεφρικών αγγείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 20 – 30 λεπτά (χρόνος ψυχρής ισχαιμίας). Διάρκεια ισχαιμίας του νεφρού άνω των 30 λεπτών μπορεί να επιδεινώσει τη νεφρική λειτουργία του νεφρικού παρεγχύματος. Σε αυτό το σημείο έγκειται και το μεγάλο όφελος της ρομποτικής χειρουργικής, καθώς τα χειρουργικά εργαλεία των ρομποτικών βραχιόνων μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι (7 βαθμοί ελευθερίας στην κίνηση), με μεγαλύτερη δεξιότητα και ακρίβεια, με αποτέλεσμα τόσο η αφαίρεση του όγκου όσο και η ανακατασκευή του νεφρού και της πυέλου να γίνονται ταχύτερα.

Τα ρομποτικά εργαλεία μοιάζουν με το ανθρώπινο χέρι. Η χρήση των ρομποτικών εργαλείων τεχνολογίας EndoWrist® προσφέρει εξάλειψη τρόμου χεριών και κίνηση των εργαλείων με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων από το ανθρώπινο χέρι, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση των χειρουργικών χειρισμών.

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή – Πλεονεκτήματα

Μέγιστο ογκολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν ελάχιστο χρόνο ισχαιμίας του νεφρού

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση (da Vinci ρομποτική μερική νεφρεκτομή) αποτελεί θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με την κατάλληλη ένδειξη, γιατί προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Μέγιστο ογκολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν ελάχιστο χρόνο ισχαιμίας του νεφρού
  • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και μειωμένη χρήση αναλγητικών κατά τη μετεγχειρητική περίοδο
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Μειώνει σημαντικά το χρόνο νοσηλείας και επομένως ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
  • Ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης παραγόντων αίματος
  • Αποφυγή μεγάλων τομών και κατά συνέπεια καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών
Ρομποτική Νεφροουρητηρεκτομή

Τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) και υψηλής ευκρίνειας (1080p) μεγέθυνση έως και 15 φορές, προσδίδοντας στο χειρουργό τη δυνατότητα ακριβέστερης και λεπτομερέστερης παρασκευής των ανατομικών δομών, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των παρακείμενων ιστών και οργάνων.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  1. Wu Z, Li M, Liu B, et al. Robotic versus open partial nephrectomy: a systematic review and met-analysis. PLoS One. 2014 Apr 16; 9 (4): e94878.
  2. Wu Z, Li M, Qu L, et al. A propensity-score matched comparison of perioperative and early renal functional outcomes of robotic versus open partial nephrectomy. PLoS One. 2014 Apr 7; 9 (4): e94195.
  3. Minervini A, Vittori G, Antonelli A, et al. Open versus robotic-assisted partial nephrectomy: a multicenter comparison study of perioperative results and complications. World J Urol. 2014; 32: 287-93.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926