...

Ρομποτική Προστατεκτομή (da Vinci)

Ρομποτική Προστάτη. Ενδείκνυται σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη

> 80% των ριζικών προστατεκτομών στις ΗΠΑ εκτελείται ρομποτικά

Η επέμβαση της ρομποτικής προστατεκτομής ενδείκνυται σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη (ριζική προστατεκτομή υποβοηθούμενη από το ρομποτικό σύστημα da Vinci). Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στη δύσκολη περιοχή της πυέλου. Το σύστημα da Vinci εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στις κινήσεις του χειρουργού μέσω της τρισδιάστατης και μεγεθυμένης απεικόνισης  των οργάνων του σώματος και της χρήσης των ρομποτικών εργαλείων Endowrist®.

Διαφορά ανάμεσα στην ανοιχτή και στην ρομποτική ριζική προστατεκτομή:

Η da Vinci προστατεκτομή εκτελείται μέσω μικρών οπών, αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη τομή και μειώνοντας στο ελάχιστο το μετεγχειρητικό πόνο. Πρόκειται για μια ανώδυνη και ελάχιστα τραυματική προσέγγιση.

Η επέμβαση αυτή έχει τρεις παραμέτρους, που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, πριν τη διενέργεια του χειρουργείου:

 • Το ογκολογικό αποτέλεσμα
 • Την επίτευξη εγκράτειας των ούρων (σε περίπτωση δημιουργίας νεοκύστης από έντερο)
 • Τη δυνατότητα επανάκτησης της στυτικής λειτουργίας

 

Τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξίσου καλά με την ανοικτή ριζική προστατεκτομή, όπως έχει αποδειχθεί σε μεγάλες συγκριτικές μελέτες. Επιπρόσθετα, οι τελευταίες μελέτες δείχνουν πως η επίτευξη εγκράτειας επιτυγχάνεται πιο γρήγορα με τη ρομποτική. Το ίδιο ισχύει και για την επαναφορά της στύσης, καθώς οι ασθενείς που ήταν προηγουμένως σεξουαλικά ικανοί παρουσιάζουν πλήρη ανάρρωση της σεξουαλικής τους λειτουργίας μέσα σε ένα έτος από τη da Vinci ριζική προστατεκτομή.

Τα ρομποτικά εργαλεία μοιάζουν με το ανθρώπινο χέρι. Η χρήση των ρομποτικών εργαλείων τεχνολογίας EndoWrist® προσφέρει εξάλειψη τρόμου χεριών και κίνηση των εργαλείων με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων από το ανθρώπινο χέρι, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση των χειρουργικών χειρισμών.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής

Άμεση εγκράτεια ούρων, καλύτερη στυτική λειτουργία, γρήγορη αφαίρεση του καθετήρα

 • Άμεση εγκράτεια ούρων
 • Καλύτερη στυτική λειτουργία
 • Γρήγορη αφαίρεση καθετήρα
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και μειωμένη χρήση αναλγητικών κατά την μετεγχειρητική περίοδο
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Μειώνει σημαντικά το χρόνο νοσηλείας και επομένως ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης παραγόντων αίματος
 • Αποφυγή μεγάλων τομών και κατά συνέπεια καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών
Ρομποτική Νεφροουρητηρεκτομή

Τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) και υψηλής ευκρίνειας (1080p) μεγέθυνση έως και 15 φορές, προσδίδοντας στο χειρουργό τη δυνατότητα ακριβέστερης και λεπτομερέστερης παρασκευής των ανατομικών δομών, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των παρακείμενων ιστών και οργάνων.

Πόσο διαρκεί η ακράτεια μετά από ρομποτική αφαίρεση προστάτη;

Η πλειονότητα των ασθενών μετά από ρομποτική προστατεκτομή είναι πλήρως εγκρατείς αμέσως μετά την αφαίρεση του καθετήρα και δεν χρειάζονται καθόλου προστατευτικές πάνες ακράτειας. Σε λίγες περιπτώσεις, μπορεί ο ασθενής, ανάλογα με την ηλικία και τη συνολική κατάσταση της υγείας του, να αντιμετωπίσει ελαφριά διαρροή ούρων κατά το βήξιμο, το φτέρνισμα ή το γέλιο, που ωστόσο αντιμετωπίζεται, ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητα. Παγκοσμίως, το 70% των ασθενών δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα ακράτειας τρεις μήνες μετά από τη ρομποτική αφαίρεση του προστάτη, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90% έξι μήνες μετά την επέμβαση. Το 95% των ασθενών δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ακράτειας έπειτα από 12 μήνες.

Συμπερασματικά, η ρομποτική χειρουργική του προστάτη αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη ένδειξη για ρομποτική θεραπευτική αντιμετώπιση στην ουρολογία. Πρόκειται για μια μέθοδο που πραγματοποιείται εντατικά σαν επέμβαση ρουτίνας από ειδικά πιστοποιημένους ρομποτιστές χειρουργούς κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ρομποτική αφαίρεση του προστάτη δεν έχει μεγάλο κόστος σε σχέση με το παρελθόν συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους (λαπαροσκοπική ή ανοιχτή ριζική προστατεκτομή). Το τελευταίο αποτελεί ένα συχνό και εύλογο ερώτημα των ασθενών. Για να απαντήσουμε όμως σε αυτήν την ερώτηση θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας δύο δεδομένα: το άμεσο και το έμμεσο κόστος. Το άμεσο κόστος αφορά τη νοσηλεία του ασθενούς και τη χρήση των ρομποτικών συστημάτων και εργαλείων, που σαφώς είναι ακριβότερα. Υπάρχει όμως και το έμμεσο κόστος, δηλαδή η πιθανότητα να υποβληθεί ο ασθενής σε επιπλέον θεραπείες, να έχει παραπάνω επιπλοκές, μεγαλύτερες επανεισαγωγές στο νοσοκομείο, περισσότερες επιπρόσθετες θεραπείες για να διατηρήσει τη στύση και την εγκράτειά του. Όταν λοιπόν με την ρομποτική καταφέρνουμε αυτό να το μειώνουμε σημαντικά, καθώς τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής υπερτερούν των συμβατικών μεθόδων, τελικά το συνολικό κόστος για τον ασθενή μπορεί και είναι πιο μικρό συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους. Επίσης, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το σημαντικό όφελος στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, καθώς με τη ρομποτική είναι άμεση η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία:

 1. Wallerstedt A, Tyritzis SI, Thorsteinsdottir T, et al. LAPPRO steering committee.Short-term results after robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy compared to open radical prostatectomy. Eur Urol 2015;67:660-70.
 2. Novara G, Ficarra V, Rosen RC, et al. Systematic review and meta-analysis of perioperative outcomes and complications after robot-assisted radical prostatectomy. Eur Urol 2012;62:431-52.
 3. Ficarra V, Novara G, Rosen RC, et al. Systematic review and meta-analysis of studies reporting urinary continence recovery after robot-assisted radical prostatectomy. Eur Urol 2012;62:405-17.
 4. Novara G, Ficarra V, Mocellin S,et al. Systematic review and meta-analysis of studies reporting oncologic outcome after robot-assisted radical prostatectomy. Eur Urol 2012;62:382-404.
 5. Ficarra V, Novara G, Ahlering TE, et al. Systematic review and meta-analysis of studies reporting potency rates after robot-assisted radical prostatectomy. Eur Urol 2012;62:418-30.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.