Αποτελεί επείγον ουρολογικό περιστατικό

Τι είναι το κάταγμα πέους ;

Ο ινώδης χιτώνας αποτελείται από μια περιτονία-μεμβράνη, που περιβάλλει τα σηραγγώδη σώματα του πέους. Σε στύση, ο ινώδης χιτώνας έχει πάχος 0,25–0,5 χιλιοστά, ενώ σε χάλαση το πάχος του είναι 2 χιλιοστά. Κατά συνέπεια το πέος σε στύση είναι πολύ πιο ευαίσθητο σε κάκωση από αμβλύ τραυματισμό απ’ ότι το χαλαρό πέος.

Το κάταγμα πέους μπορεί να συνοδεύεται από κάκωση ή ρήξη της ουρήθρας

Παρουσιάζεται συνήθως σε άνδρες ηλικίας 20–50 ετών. Η βλάβη είναι συνήθως μονόπλευρη και εμφανίζεται πιο συχνά στην κάτω και δεξιά επιφάνεια του πέους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πάθηση αυτή συνοδεύεται από κάκωση ή ρήξη της ουρήθρας, γεγονός το οποίο πρέπει απαραίτητα να διερευνάται πριν από την αντιμετώπιση της κάκωσης.

Αίτια

Η συχνότητα της Στυτικής Δυσλειτουργίας αυξάνεται με την ηλικία

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προκύψει κάταγμα πέους είναι η πλήρης στύση και ο βίαιος τραυματισμός. Ο πιο συχνός μηχανισμός πρόκλησης του κατάγματος είναι η υπερβολική κάμψη του πέους σε στύση που μπορεί να συμβεί από:

 • Σεξουαλική επαφή (σε ποσοστό 30-60%)
 • Αυνανισμός
 • Εξωτερικές κακώσεις

Συμπτώματα – κλινική εικόνα

 • Οξύς πόνος στο πέος
 • Ήχος κατάγματος (ο ασθενής περιγράφει ένα ήχο σαν να σπάει «κλαδί δένδρου»
 • Απώλεια στύσης
 • Δυσκολία στην ούρηση ή ακόμα και αδυναμία ούρησης (αν υπάρχει και συνοδός ρήξη ουρήθρας)
 • Οίδημα πέους
 • Αιμάτωμα, το οποίο μπορεί να εντοπίζεται μόνο στο πέος και στο όσχεο ή μπορεί να επεκταθεί μέχρι και την κάτω κοιλιακή περιοχή
 • Ουρηθρορραγία (σε κάκωση της ουρήθρας)

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και την επιμελή κλινική εξέταση.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή όταν θέλουμε να επισημάνουμε το επίπεδο και την βαρύτητα της ρήξης προτείνεται ο ακόλουθος απεικονιστικός έλεγχος:

 • Υπερηχοτομογραφία πέους: αναγνωρίζεται το αιμάτωμα και πιθανόν η θέση της ρήξης του σηραγγώδους σώματος
 • Σηραγγογραφία: εγχύεται σκιαγραφική ουσία στα σηραγγώδη σώματα του πέους αναδεικνύοντας τη θέση και τη βαρύτητα της φλεβικής διαφυγής
 • Ουρηθρογραφία: αποτελεί την εξέταση εκλογής, όταν υπάρχει υπόνοια κάκωσης της ουρήθρας
 • Μαγνητική τομογραφία

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά στυτικής δυσλειτουργίας

Η συντηρητική θεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει ενημερωθεί για τις πιθανές επιπλοκές, καθώς συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά στυτικής δυσλειτουργίας. Ενδείκνυται σε απλή κάκωση του πέους χωρίς συνυπάρχουσα ρήξη του σηραγγώδους σώματος του πέους και περιλαμβάνει:

 • Παγοκύστες
 • Περίδεση
 • Χορήγηση αντιβιοτικών
 • Αναλγητικά
 • Χορήγηση σκευασμάτων που αναστέλλουν τη στύση

Θεραπεία εκλογής είναι η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση μέσα στις πέντε πρώτες ώρες από το συμβάν

Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής του κατάγματος πέους και μάλιστα άμεσα μέσα στις πέντε πρώτες ώρες από το συμβάν. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα μετατραυματικής στυτικής δυσλειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης αναγνωρίζεται η ρήξη και συρράπτεται, ενώ γίνεται και έλεγχος της ουρήθρας για πιθανή κάκωση αυτής. Μετά από ένα μήνα θα γίνει ο επανέλεγχος του ασθενούς αξιολογώντας τη στυτική λειτουργία.

Επιπλοκές

 • Σχηματισμός ινώδους πλάκας – ινώδης κάμψη του πέους (Νόσος του Peyronie)
 • Επώδυνη στύση
 • Στυτική δυσλειτουργία
 • Ουρηθρικό συρίγγιο
 • Απόστημα
 • Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία
 • Νέκρωση ακροποσθίας
 • Ψευδοεκκόλπωμα

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926