Ρομποτική Νεφροουρητηρεκτομή (da Vinci)

Θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και υγιή ετερόπλευρο νεφρό

Η επέμβαση αυτή είναι θεραπεία εκλογής μετά την επιβεβαίωση νεοπλάσματος σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και υγιή ετερόπλευρο νεφρό (ριζική νεφροουρητηρεκτομή υποβοηθούμενη από το ρομποτικό σύστημα da Vinci). Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική για την πλήρη αφαίρεση του προσβεβλημένου νεφρού μαζί με τον ουρητήρα και με συναφαίρεση της ενδοκυστικής μοίρας του ουρητήρα (ουρητηροκυστική συμβολή). Το σύστημα da Vinci εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στις κινήσεις του χειρουργού μέσω της τρισδιάστατης και μεγεθυμένης απεικόνισης των οργάνων του σώματος και της χρήσης των ρομποτικών εργαλείων Endowrist®.

Τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξίσου καλά με την ανοικτή ριζική νεφροουρητηρεκτομή, όπως έχει αποδειχθεί σε μεγάλες συγκριτικές μελέτες.

Τα ρομποτικά εργαλεία μοιάζουν με το ανθρώπινο χέρι. Η χρήση των ρομποτικών εργαλείων τεχνολογίας EndoWrist® προσφέρει εξάλειψη τρόμου χεριών και κίνηση των εργαλείων με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων από το ανθρώπινο χέρι, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση των χειρουργικών χειρισμών.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικής νεφροουρητηρεκτομής

  • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και μειωμένη χρήση αναλγητικών κατά την μετεγχειρητική περίοδο
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Μειώνει σημαντικά το χρόνο νοσηλείας και επομένως ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
  • Ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης παραγόντων αίματος
  • Αποφυγή μεγάλων τομών και κατά συνέπεια καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών
Ρομποτική Νεφροουρητηρεκτομή

Τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) και υψηλής ευκρίνειας (1080p) μεγέθυνση έως και 15 φορές, προσδίδοντας στο χειρουργό τη δυνατότητα ακριβέστερης και λεπτομερέστερης παρασκευής των ανατομικών δομών, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των παρακείμενων ιστών και οργάνων.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926