Τι είναι η κιρσοκήλη στους όρχεις;

Είναι ελικοειδής διάταση των φλεβών του όρχεως. Πρόκειται για φλεβική ανεπάρκεια όμοια με αυτή των κιρσών στα πόδια. Παρατηρείται συνήθως στον αριστερό όρχι και αυτό οφείλεται σε ανατομικούς λόγους.

Επιδημιολογία

Αποτελεί τη συχνότερη αιτία υπογονιμότητας στον άνδρα

Περίπου 12% των ανδρών θα εμφανίσουν κιρσοκήλη. Στους υπογόνιμους άνδρες, όπου η αιτία υπογονιμότητας είναι η κιρσοκήλη, το ποσοστό ανεβαίνει στο 25%.

Συμπτώματα

Διαταραχές στο σπερμοδιάγραμμα παρατηρούνται στο 50% των ανδρών με κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα:

  • Πόνο ή αίσθημα βάρους στον όρχι
  • Να εμποδίσει την ομαλή ανάπτυξη του πάσχοντος όρχεως
  • Να επηρεάσει το σπέρμα και κατά συνέπεια τη γονιμότητα (ο πιο πιθανός μηχανισμός βλάβης είναι η αυξημένη θερμοκρασία στο όσχεο λόγω της λίμνασης του αίματος)

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και τον υπερηχογραφικό έλεγχο (έγχρωμο Doppler).

 

Θεραπεία

Η θεραπεία της κιρσοκήλης είναι χειρουργική με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης, όπου γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών.

Απόλυτες ενδείξεις για χειρουργική θεραπεία

Με τη χειρουργική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης βελτιώνεται το σπέρμα και αντιστρέφονται οι βλάβες στο DNA των σπερματοζωαρίων

Απόλυτες ενδείξεις για χειρουργική θεραπεία είναι οι ακόλουθες:

  • Συμπτωματική κιρσοκήλη
  • Παιδιά, στα οποία έχει τεκμηριωθεί με υπερηχογραφικό έλεγχο πώς υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του όρχεως
  • Σε άνδρες με επηρεασμένο σπέρμα, οι οποίοι έχουν κλινική κιρσοκήλη και υπογονιμότητα για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η υπογονιμότητα δεν πρέπει να οφείλεται σε άλλους λόγους.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926