Ρομποτική Πυελοπλαστική (da Vinci)

Θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της πυελοουρητηρικής στένωσης

Αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της πυελοουρητηρικής στένωσης. Με τη χειρουργική επέμβαση επιτυγχάνεται η ανακατασκευή της πυελοουρητηρικής συμβολής με τη δημιουργία μιας ευρείας αναστόμωσης μεταξύ της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα (πυελοπλαστική υποβοηθούμενη από το ρομποτικό σύστημα da Vinci). Το σύστημα da Vinci εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στις κινήσεις του χειρουργού μέσω της τρισδιάστατης και μεγεθυμένης απεικόνισης  των οργάνων του σώματος και της χρήσης των ρομποτικών εργαλείων Endowrist®.

Ρομποτική Πυελοπλαστική

Διαφορά ανάμεσα στην ανοιχτή και στην ρομποτική πυελοπλαστική: 

Η da Vinci πυελοπλαστική εκτελείται μέσω μικρών οπών, αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη τομή και μειώνοντας στο ελάχιστο το μετεγχειρητικό πόνο. Πρόκειται για μια ανώδυνη και ελάχιστα τραυματική προσέγγιση.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής πυελοπλαστικής

  • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και μειωμένη χρήση αναλγητικών κατά την μετεγχειρητική περίοδο
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Μειώνει σημαντικά το χρόνο νοσηλείας και επομένως ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
  • Ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης παραγόντων αίματος
  • Αποφυγή μεγάλων τομών και κατά συνέπεια καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών

Τα ρομποτικά εργαλεία μοιάζουν με το ανθρώπινο χέρι. Η χρήση των ρομποτικών εργαλείων τεχνολογίας EndoWrist® προσφέρει εξάλειψη τρόμου χεριών και κίνηση των εργαλείων με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων από το ανθρώπινο χέρι, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση των χειρουργικών χειρισμών.

Ρομποτική Νεφροουρητηρεκτομή

Τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) και υψηλής ευκρίνειας (1080p) μεγέθυνση έως και 15 φορές, προσδίδοντας στο χειρουργό τη δυνατότητα ακριβέστερης και λεπτομερέστερης παρασκευής των ανατομικών δομών, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των παρακείμενων ιστών και οργάνων.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926