...

Διόγκωση Προστάτη

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (ΚΥΠ)

Επιδημιολογία

Είναι η συχνότερη καλοήθη ασθένεια του άνδρα

Είναι η συχνότερη καλοήθη ασθένεια του άνδρα, καθώς απασχολεί έναν στους δύο άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών.

Συμπτώματα

Το μέγεθος του προστάτη δεν καθορίζει πάντοτε το μέγεθος της απόφραξης και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων

Τα συμπτώματα της Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη ποικίλουν εξαιρετικά και γενικά προκαλούνται από απόφραξη της ουρήθρας και μεταβολές στη λειτουργία της κύστης. Το μέγεθος του διογκωμένου προστάτη δεν αποτελεί πάντα μέτρο της βαρύτητας των συμπτωμάτων. Είναι δυνατόν άνδρες με μικρούς ”ινώδεις” αδένες να έχουν έντονα συμπτώματα, ενώ άλλοι με μεγάλους αδένες να παραμένουν ασυμπτωματικοί.

Τα συμπτώματα της Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη διακρίνονται σε αποφρακτικά (συμπτώματα κατά την ούρηση) και μη αποφρακτικά/ερεθιστικά (αποθηκευτικά συμπτώματα από μεταβολές της ουροδόχου κύστεως).

Η προοδευτική μείωση του μεγέθους και της δύναμης της ακτίνας των ούρων και το αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης είναι συνήθως τα πιο αξιόπιστα σημεία που καθορίζουν την ανάγκη για θεραπεία.

Τα αποφρακτικά συμπτώματα είναι:

 • Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
 • Ελάττωση της ακτίνας των ούρων
 • Πίεση για την έξοδο των ούρων
 • Στάγδην αποβολή των ούρων
 • Διαλείπουσα ροή ούρων
 • Παρατεταμένος χρόνος ούρησης
 • Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης
 • Επίσχεση ούρων
 • Ακράτεια από υπερπλήρωση

Στα ερεθιστικά συμπτώματα ανήκουν:

 • Συχνουρία (συχνή ούρηση με μικρή ποσότητα ούρων)
 • Νυκτουρία (ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας)
 • Επιτακτική ούρηση (ξαφνική και έντονη τάση για ούρηση)
 • Επιτακτική ακράτεια

 

Εκτός από τα ουρολογικά προβλήματα, η Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα ζωής και στη σεξουαλική συμπεριφορά του πάσχοντος.

Επιπλοκές

Οξεία επίσχεση ούρων, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις και αιματουρίες, λιθίαση κύστεως και υπολειπόμενο ούρων > 100 ml είναι απόλυτες ενδείξεις για χειρουργείο

Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί κάποια θεραπεία, τότε μπορεί η Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη να προκαλέσει τις ακόλουθες επιπλοκές:

 • Οξεία επίσχεση ούρων
 • Σημαντικό υπόλοιπο ούρων και χρόνια επίσχεση ούρων
 • Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
 • Υποτροπιάζουσες αιματουρίες
 • Λιθίαση ουροδόχου κύστεως
 • Πάχυνση του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης με δημιουργία ψευδοεκκολπωμάτων και ελάττωση της χωρητικότητάς της
 • Επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας λόγω της κατακράτησης των ούρων με συνοδό υδρονέφρωση άμφω. Εάν παραμείνει η απόφραξη για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν τοποθετηθεί άμεσα καθετήρας, τότε καταστρέφεται το παρέγχυμα του νεφρού και ο ασθενής παρουσιάζει νεφρική ανεπάρκεια.

Διάγνωση

Διεθνές Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των υποκειμενικών Συμπτωμάτων του Προστάτη (IPSS)

Βασικές εξετάσεις για τη σωστή διάγνωση της Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη αποτελούν οι ακόλουθες:

 • Ιατρικό ιστορικό
 • Ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων (IPSS)
 • Κλινική εξέταση που περιλαμβάνει τη δακτυλική εξέταση
 • Γενική ούρων
 • PSA
 • Μέτρηση της ροής των ούρων (Uroflow)
 • Εξέταση όγκου υπολοίπου ούρων και διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη
 • Υπερηχογράφημα νεφρών

Προαιρετικές επιπρόσθετες εξετάσεις είναι το ημερολόγιο ούρησης, ο ουροδυναμικός έλεγχος, η κυστεοσκόπηση, η ενδοφλέβια πυελογραφία και η ουρηθρογραφία.

Θεραπεία

Ο ουρολόγος, μετά τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων στις οποίες θα υποβάλλει τον ασθενή, θα προτείνει την κατάλληλη κατά περίπτωση θεραπευτική αγωγή. Αυτή μπορεί να είναι παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική θεραπεία.

Πότε είναι απαραίτητη η χειρουργική θεραπεία;

Απόλυτες ενδείξεις για χειρουργική θεραπεία της Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

Η χειρουργική θεραπεία της Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής
 • Οξεία επίσχεση ούρων
 • Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
 • Υποτροπιάζουσες αιματουρίες
 • Λιθίαση ουροδόχου κύστεως
 • Επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας λόγω της κατακράτησης των ούρων με συνοδό υδρονέφρωση άμφω

Χειρουργικές μέθοδοι θεραπείας της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη (ΚΥΠ)

Η TURP είναι η χρυσή μέθοδος εκλογής (gold standard) για τη θεραπεία της συμπτωματικής Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα εποχή στην αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη με την εφαρμογή της διουρηθρικής προστατεκτομής με χρήση Holmium Laser (HoLEP).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η τεχνική αξιοποιεί τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού. Βασίζεται σε ένα κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων, που παράγει θερμική ενέργεια με τη μορφή υδρατμών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.