...

Η κλασσική κυστεοσκόπηση, κυστεοσκόπηση του λευκού φωτός, 400 – 700nm, αποτελεί τη βασική εξέταση τόσο στην διερεύνηση της αιματουρίας όσο και στην παρακολούθηση των ασθενών μετά την εκτομή – αφαίρεση επιφανειακών όγκων της ουροδόχου κύστεως.

Υπάρχουν όμως και καρκινικές βλάβες που είναι δυνατόν να μην αναγνωριστούν με την κλασσική κυστεοσκόπηση. Οι βλάβες αυτές έχουν συνήθως άτυπη ή επίπεδη εικόνα.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους σε πρώιμο στάδιο, βελτιώνουν την εξέλιξη της νόσου και μειώνουν την ανάγκη για πιο πολύπλοκες θεραπείες.

Ακριβώς αυτό οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογική αναβάθμιση της κλασσικής κυστεοσκόπησης, στην κυστεοσκόπηση με τεχνολογία «Απεικόνισης στενού φάσματος» (Narrow Band Imaging), γνωστή ως NBI, με φάσμα 415-540nm.

Η τεχνολογία NBI επιτρέπει τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση των όγκων της ουροδόχου κύστεως, βελτιώνοντας την έκβαση της νόσου για τον ίδιο τον ασθενή.

Κυστεοσκόπηση με τεχνολογία «Απεικόνισης Στενού Φάσματος»

Η κυστεοσκόπηση με τεχνολογία «Απεικόνισης στενού φάσματος», σε αντίθεση με την κυστεοσκόπηση του λευκού φωτός, μας επιτρέπει την απεικόνιση του υποδόριου αγγειακού δικτύου και την οριοθέτηση άτυπων – ύποπτων ευρημάτων – βλαβών στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως.

Με την λήψη στοχευμένων βιοψιών από αυτές της περιοχές αναγνωρίζονται με τη χρήση NBI, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, 17% περισσότεροι καρκίνοι ουροδόχου κύστεως, και αυξάνεται κατά 28% η ακρίβεια διάγνωσης του καρκινώματος in situ, μιας ιδιαίτερα επιθετικής μορφής καρκίνου της ουροδόχου κύστεως.

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη της τεχνολογίας NBI για τον ασθενή;

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, με τη χρήση NBI αναγνωρίζονται 17% περισσότεροι καρκίνοι ουροδόχου κύστεως, οι οποίοι πιθανόν να μη διαγνωστούν με τη συμβατική κυστεοσκόπηση.

Το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως είναι η ακριβής διάγνωση του όγκου. Η κυστεοσκόπηση με τεχνολογία NBI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λεπτομερή απεικόνιση της επιφάνειας του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστεως και της μικροαγγείωσης των ιστών.

Με αυτή την τεχνική δίδεται η δυνατότητα για καλύτερη και σαφέστερη ανάδειξη του όγκου αλλά και των ορίων μετάβασης από τον παθολογικό στον υγιή βλεννογόνο της ουροδόχου κύστεως. Επίσης, είναι δυνατή η απεικόνιση ύποπτων βλαβών, οι οποίες με τη συμβατική κυστεοσκόπηση δεν γίνονται αντιληπτές.

Οι εικόνες που λαμβάνονται είναι άριστες και σε συνδυασμό με την κάμερα υψηλής ευκρίνειας που χρησιμοποιείται καθιστούν το αποτέλεσμα της κυστεοσκόπησης πιο αξιόπιστο σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνική.

Κυστεοσκόπηση με Λευκό Φως
Κυστεοσκόπηση με Λευκό Φως
Κυστεοσκόπηση με NBI
Κυστεοσκόπηση με NBI

Η τεχνολογία NBI αυξάνει κατά 28% την ακρίβεια στη διάγνωση του καρκινώματος in situ, μιας ιδιαίτερα επιθετικής μορφής καρκίνου της ουροδόχου κύστεως.

Η κυστεοσκόπηση με χρήση τεχνολογίας NBI μειώνει κατά 17% την πιθανότητα υποτροπής τον πρώτο χρόνο.

Τέλος, η βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως (τάση για συχνές υποτροπές ή διείσδυση βαθύτερα στο τοίχωμα του οργάνου) αναγκάζει τους ασθενείς να υποβάλλονται σε συχνές κυστεοσκοπήσεις, το οποίο επιβαρύνει την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς.

Η κυστεοσκόπηση με τη χρήση τεχνολογίας NBI επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση μικρών επιφανειακών βλαβών που δεν αναγνωρίζονται στην παραδοσιακή κυστεοσκόπηση, και την άμεση αντιμετώπισή τους σε πρώιμο στάδιο, μειώνοντας την ανάγκη για πιο πολύπλοκες θεραπείες.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.