Καλοήθης υπερπλασία προστάτη

Παρ’ όλες τις εντατικές ερευνητικές προσπάθειες δεν έχουν μέχρι τώρα ανευρεθεί οι ακριβείς αιτίες της δημιουργίας της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη

Στην Καλοήθη Υπερπλασία Προστάτη ενοχοποιούνται πολλοί παράγοντες. Η Καλοήθης υπερπλασία προστάτη δημιουργείται, όταν υπό την επίδραση διαφόρων αυξητικών παραγόντων, όπως ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF), προάγουν υπερβολική κυτταρική διαίρεση ή όταν η έλλειψη του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα (TGFβ) μειώνει τη συχνότητα του κυτταρικού θανάτου. Επιπρόσθετα, σε έρευνες, που έχουν διενεργηθεί, τονίζεται μεταξύ άλλων, η παρουσία βακτηριακών και ιικών στελεχών σε προστάτες ασθενών με συμπτώματα της Καλοήθους Υπερπλασίας Προστάτη. Τα στελέχη αυτά οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής των προφλεγμονωδών κυτταροκινών από τα κύτταρα του στρώματος προάγοντας την ανάπτυξη του επιθηλίου.

Οζονοθεραπεία ως νέο καινοτόμο μέσο για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερτροφίας προστάτη

Τελευταία αναπτύσσεται στο εξωτερικό η οζονοθεραπεία ως νέο καινοτόμο θεραπευτικό μέσο  για την αντιμετώπιση της Καλοήθουςς Υπερπλασίας Προστάτη. Η απολυμαντική τοπική δράση του όζοντος και η συστηματική αντιμικροβιακή και αντιιογενής θεραπευτική του ικανότητα έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε αυτή τη δύσκολα αντιμετωπίσιμη πάθηση, η οποία απασχολεί ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού και έχει σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής. Επίσης, το όζον μειώνει τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, με συνέπεια την αναστολή της ανάπτυξης του επιθηλίου, υποστροφή της Καλοήθους Υπερπλασίας Προστάτη και τη βελτίωση των συμπτωμάτων. Η κλινική εμπειρία δείχνει ότι το όζον δεν προκαλεί παρενέργειες ή αλλεργίες. Θεωρείται απόλυτα ασφαλές, όταν εφαρμόζεται από ειδικό ιατρό ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα εφαρμογής για κάθε πάθηση.

Βιβλιογραφία:

Roehrborn CG, McConnell JD. Benign prostate hyperplasia: etiology, pathophysiology, epidemiology and natural history. Wein AJ, editor. Campbell Walsh Urology. 9th ed., Ch. 86. Philadelphia: Saunders, Elsevier; 2007.
Vitoria JF. Benign prostatic hypertrophy (BPH) treated with ozone therapy. Int J Ozone Ther 2009; 8:75‑9.
Hussain S, Sharma DB, Solanki FS, Pathak A, Sharma D. Intraprostatic ozone therapy: A minimally invasive approach in benign prostatic hyperplasia. Urol Ann. 2017; 9(1): 37-40.
Eduardo Martín García Villanueva. Aplicaciones del ozono en Hiperplasia prostática benigna. Revista Española de Ozonoterapia, ISSN-e 2174-3215, Vol. 2, Nº. 1, 2012, pp. 153-158

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926