...

Τι είναι το Optilume;

Το Optilume είναι η νέα, πρωτοποριακή και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση στενωμάτων πρόσθιας ουρήθρας. Η φιλοσοφία του Optilume βασίζεται σε ένα κυτταροστατικό φάρμακο, την πακλιταξέλη. Το φάρμακο αυτό έχει την ιδιότητα να αναστέλλει την παραγωγή των κυττάρων του ουλώδους ιστού (ινοβλάστες). Κατά συνέπεια αποτρέπει τη δημιουργία ουλής και επανεμφάνισης του στενώματος μετά τη διάνοιξή του.

 

 

Πώς εφαρμόζεται το Optilume;

Η μέθοδος Optilume περιλαμβάνει την εισαγωγή, συνήθως ενδοσκοπικά χωρίς τομή υπό όραση ή και ακτινοσκοπικά μέσα στην ουρήθρα, ενός λεπτού καθετήρα, ο οποίος φέρει ένα μπαλόνι διαστολής. Το μπαλόνι φουσκώνει ακριβώς στο σημείο της στένωσης και διαστέλλει το στένωμα.

 

 

Απεικόνιση 1 Ουρηθρογραφία ασθενούς με στένωμα 1 εκ. στην περιοχή της βολβικής ουρήθρας: (a) πριν τη διαστολή του στενώματος και (b) 6 μήνες μετά τη διαστολή του στενώματος με το μπαλόνι Optilume.

 

Η ιδιαιτερότητα του μπαλονιού αυτού διαστολής είναι η επικάλυψη των εξωτερικών τοιχωμάτων του μπαλονιού από το δραστικό φαρμακευτικό συστατικό πακλιταξέλη, το οποίο εμφυτεύεται όπως φουσκώνει αυτό κυκλικά σε όλη την επιφάνεια της ουλής. Η κυτταροστατική ιδιότητα της πακλιταξέλης επιτυγχάνει την αναστολή του πολλαπλασιασμού και τη μετανάστευση των λείων μυϊκών κυττάρων και των ινοβλαστών, καθώς και την έκκριση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Ο συνδυασμός αυτών των επιδράσεων έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της υπερπλασίας του ουροθηλίου και η στένωση δεν επανεμφανίζεται.

 

 

Απεικόνιση 2 Μπαλόνι διαστολής Optilume. Η ιδιαιτερότητα του μπαλονιού αυτού έγκειται στο κυτταροστατικό φάρμακο πακλιταξέλη, το οποίο επαλείφει τα εξωτερικά τοιχώματα του μπαλονιού και εμφυτεύεται κατά τη διαστολή του μπαλονιού κυκλικά σε όλη την επιφάνεια της ουλής.

 

Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 20 λεπτά υπό καταστολή ή νάρκωση. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα με ένα λεπτό καθετήρα, ο οποίος αφαιρείται 48 ώρες μετά. Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Κλινικές μελέτες τριετίας αποδεικνύουν ότι το 77% των ασθενών που επέλεξε το Optilume δεν χρειάστηκαν σε αυτό το διάστημα επανάληψη της ουρηθροτομής ή διαστολών ουρήθρας, διατήρησαν ικανοποιητική ροή ούρων και απαλλάχθηκαν από ένα βαρύτερο χειρουργείο, αυτό της ουρηθροπλαστικής!

 

Παρακολουθήστε το μηχανισμό δράσης της επαναστατικής μεθόδου διαστολής στενώματος ουρήθρας με την εφαρμογή του καινοτόμου συστήματος Optilume:

 

Συμπερασματικά:

· Το Optilume είναι μια νέα πρωτοποριακή και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση των στενωμάτων της πρόσθιας ουρήθρας.

· Ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο.

· Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου Optilume βασίζεται στην αναστολή δημιουργίας ουλώδους ιστού (στενώματος), το οποίο δεν επιτυγχάνουν οι διαστολές της ουρήθρας και η ενδοσκοπική ουρηθροτομή.

· Εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς σε κλινικές μελέτες τριετίας το 77% των ασθενών δεν χρειάστηκε επιπρόσθετη θεραπεία.

 

Βιβλιογραφία:

1) Virasoro R, Delong JM, Mann RA, Estrella RE, Pichardo M, et al. A drug – coated balloon treatment for urethral stricture disease: Interim results from the ROBUST I study. Can Urol Assoc J. 2020 Jun; 14(6): 187 – 191.

2) Virasoro R, Delong JM, Estrella RE, Pichardo M, et al. A Drug – Coated Balloon Treatment for Urethral Stricture Disease: Three – Year Results from the ROBUST I Study. Res Rep Urol. 2022 May; 6(14): 177 – 183.

3) Elliott SP, Coutinho K, Robertson KJ, D’Anna R, et al. One – Year Results for the ROBUST III Randomized Controlled Trial Evaluating the Optilume® Drug – Coated Balloon for Anterior Urethral Strictures. J Urol. 2022; Apr; 207(4): 866 – 875.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.