• Επείγοντα: 6972 246224
  • Ιατρείο: Έβρου 12 - Πλατεία Μαβίλη
  • Τηλ. Ιατρείου: 210 77 18 926
  • Email: vgkolezakis@gmail.com