ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Η επέμβαση της ρομποτικής προστατεκτομής ενδείκνυται σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη (ριζική προστατεκτομή υποβοηθούμενη από το ρομποτικό σύστημα da Vinci). Πρόκειται για μια ελάχιστα [...]

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

Η επέμβαση αυτή ενδείκνυται σε ασθενείς με διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως (ριζική κυστεκτομή υποβοηθούμενη από το ρομποτικό σύστημα da Vinci). Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική [...]

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΠΥΕΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της πυελοουρητηρικής στένωσης. Με τη χειρουργική επέμβαση επιτυγχάνεται η ανακατασκευή της πυελοουρητηρικής συμβολής με τη δημιουργία μιας [...]

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

Ο καρκίνος του νεφρού είναι σχετικά ανθεκτική νόσος σε θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία. Κατά συνέπεια, χρυσός κανόνας στη θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του νεφρού είναι η [...]

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Με τον όρο “ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική” εννοούμε τη χρήση ρομποτικών συστημάτων στη χειρουργική πράξη με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση και τελειοποίηση της χειρουργικής επέμβασης προς [...]