Θεραπεία Καρκίνου Προστάτη με το φαινόμενο της Μη Αναστρέψιμης Ηλεκτροδιάτρησης (Irreversible Electroporation) (IRE): Ασφάλεια, αποτελέσματα και κλινική εμπειρία σε 471 ασθενείς

Σε μια μεγάλη αναδρομική μελέτη σε δείγμα 429 ασθενών με καρκίνο προστάτη που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το φαινόμενο της μη αναστρέψιμης ηλεκτροδιάτρησης IRE (Irreversible Electroporation), οι [...]

Νέα εποχή στην χειρουργική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη με τη μέθοδο HoLEP.

Νέα εποχή στην χειρουργική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη με τη μέθοδο HoLEP. ▭ Ανεξαρτήτως μεγέθους του προστάτη, με το HoLEP γίνεται δια μέσου της ουρήθρας εκπυρήνιση όλου [...]

Μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια της διαπερινεϊκής στοχευμένης MRI fusion βιοψίας προστάτη έναντι της διορθικής μεθόδου

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο σε άνδρες άνω των 50 ετών. Οι προληπτικές εξετάσεις (Δακτυλική εξέταση του προστάτη, PSA, Υπερηχογράφημα προστάτη) είναι ύψιστης σημασίας [...]

Χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας των συστημάτων Da Vinci XI και Χ High Definition στην Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Η προσπάθεια διάσωσης του νεφρού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού. Η εμπειρία της ομάδας μας, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές υποδομές, που μας [...]

Πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (MRI) προστάτη πριν από βιοψία προστάτη

Πριν από τη βιοψία προστάτη σε άνδρες με υποψία ύπαρξης καρκίνου είναι απαραίτητο να γίνεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (MRI) προστάτη. Σε μία προοπτική πολυκεντρική μελέτη σε δείγμα [...]

Στοχευμένη MRI fusion βιοψία προστάτη βελτιώνει σημαντικά τη συχνότητα ανίχνευσης κλινικά σημαντικού καρκίνου

Στην πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη PRECISION σε δείγμα 500 ασθενών με κλινική υποψία κακοήθειας προστάτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι στοχευμένες MRI fusion βιοψίες προστάτη είναι πιο [...]

Σημασία της μερικής νεφρεκτομής με διατήρηση της νεφρικής μονάδας

Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Huang et al., ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ριζική νεφρεκτομή έχουν 3x φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε σύγκριση με τους [...]

page 1 of 2