Σημασία της μερικής νεφρεκτομής με διατήρηση της νεφρικής μονάδας

Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Huang et al., ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ριζική νεφρεκτομή έχουν 3x φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε σύγκριση με τους [...]

Σεξουαλική λειτουργιά σε ασθενείς με Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ) που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία

Σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) παρατηρούνται συχνά διαταραχές στη σεξουαλική λειτουργία. Με βάση παλαιότερη μελέτη του Leliefeld et al. υπολογίζεται ότι περίπου τα 2/3 των [...]