Σημασία της μερικής νεφρεκτομής με διατήρηση της νεφρικής μονάδας

Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Huang et al., ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ριζική νεφρεκτομή έχουν 3x φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε σύγκριση με τους [...]