ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

ΚΥΣΤΗ ΝΕΦΡΟΥ

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

ΣΤΕΝΩΜΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΦΙΜΩΣΗ