Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Huang et al., ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ριζική νεφρεκτομή έχουν 3x φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε σύγκριση με τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μερική νεφρεκτομή. Συνεπώς, οφείλουμε να προτείνουμε στους ασθενείς μας με καρκίνο νεφρού αφαίρεση του όγκου με διατήρηση της νεφρικής μονάδας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος da Vinci και τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε, μπορούμε να αφαιρέσουμε και πιο σύνθετους και πολύπλοκους όγκους διατηρώντας το νεφρό και αποφεύγοντας τις πιθανές επιπλοκές της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ανάγκη αιμοκάθαρσης ή μεταμόσχευσης νεφρού, αυξημένος κίνδυνος για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, κ.α.).

 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926