...

Σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) παρατηρούνται συχνά διαταραχές στη σεξουαλική λειτουργία.

Με βάση παλαιότερη μελέτη του Leliefeld et al. υπολογίζεται ότι περίπου τα 2/3 των ασθενών με ΚΥΠ, που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, πάσχουν από διαταραχές της εκσπερμάτισης, ενώ ένας στους δύο ασθενείς παρουσιάζει προβλήματα στύσης και ένας στους τρεις μειωμένη λίμπιντο.

Η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής για την ΚΥΠ μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα σεξουαλική δυσλειτουργία.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ανωτέρω διαταραχές να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη θεραπευτική αγωγή της ΚΥΠ.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.