Σε μια μεγάλη αναδρομική μελέτη σε δείγμα 429 ασθενών με καρκίνο προστάτη που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το φαινόμενο της μη αναστρέψιμης ηλεκτροδιάτρησης IRE (Irreversible Electroporation), οι ερευνητές διαπίστωσαν παρόμοια ποσοστά βιοχημικής υποτροπής στα 5 έτη σε σχέση με τη ριζική προστατεκτομή. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα έτος μετά το χειρουργείο με τη μέθοδο IRE κανένας ασθενής δεν παρουσίασε ακράτεια ούρων, ενώ μόλις 3% των ασθενών ανέφερε στυτική δυσλειτουργία.

Εκτός από την εστιακή θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος της μη αναστρέψιμης ηλεκτροδιάτρησης IRE δύναται να εφαρμοστεί και σε ολόκληρο τον προστατικό αδένα (whole – gland ablation), σε ασθενείς με υποτροπή του καρκίνου μετά από εξωτερική ακτινοβολία και για τοπικό έλεγχο (local control) σε ασθενείς με στάδιο Τ4 CA προστάτου που δεν ανταποκρίνονται στο χειρουργείο και στην εξωτερική ακτινοβολία.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 – 7718926.

Βιβλιογραφία:
Guenther E, Klein N, Zapf S, Weil S, Schlosser C, Rubinsky B and Stehling MK. Prostate cancer treatment with Irreversible Electroporation (IRE): Safety, efficacy and clinical experience in 471 treatments. PLoS ONE 2019; 14(4): e0215093.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926