...

Διαβάστε το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Newsletter (3ο τεύχος – Φεβρουάριος 2020) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Τίτλος του άρθρου: “Επιπλοκές στην Ρομποτική μερική νεφρεκτομή”.

Για να διαβάσετε το άρθρο κάντε κλικ εδώ

Ευχαριστώ θερμά την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και ιδιαίτερα τον εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο Δρ. Μάρκο Καραβητάκη για την πρόσκληση ως αναγνωρισμένος ειδικός – expert, δημοσιεύοντας άρθρο στο τεύχος Φεβρουαρίου 2020 της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (expert opinion letter). Τίτλος του άρθρου: “Επιπλοκές στην Ρομποτική μερική νεφρεκτομή”.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.